Inštalácia Ruby on Rails na macOS a Linux

Pre prácu s Ruby on Rails je potrebné mať nainštalované Ruby. Dovtedy napríklad nemôžem generovať nové projekty (rails new). Poďme teraz nainštalovať Ruby pomocou rbenv, a potom samotný framework Ruby on Rails.

Inštalácia Ruby (cez rbenv)

rbenv: Na čo nám je správca verzií Ruby

Ide o to, že na počítač by malo byť možné nainštalovať viacero verzií Ruby súčasne. Kvôli rôznorodým projektom s ktorými prídeme ako developeri do kontaktu, zistíme, že verzia Ruby môže byť pri každom iná.

Správca verzií Ruby tento problém rieši. Umožňuje nainštalovať viac verzí, od tej najnovšej, až po staré.

rbenv (správca verzií Ruby)

Príkazy stačí vložiť za sebou do terminálu:

git clone https://github.com/rbenv/rbenv.git ~/.rbenv
cd ~/.rbenv && src/configure && make -C src
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bash_profile
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bash_profile
source ~/.bash_profile

Vyššie uvedený .bash_profile platí pre macOS, na Linuxe treba vymeniť za .bashrc).

ruby-build (plugin do rbenv)

git clone https://github.com/rbenv/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build
rbenv install 2.5.5
rbenv global 2.5.5

Inštalácia Ruby on Rails

echo 'gem: --no-document' >> ~/.bash_profile
gem install bundler rails

Ruby on Rails je nainštalované. 🙂

Odteraz je možné generovať nové projekty cez:

rails new moj_projekt

A otvárať na:

http://localhost:3000

Zdroj

Alternatívy ku rbenv

Existujú aj iné nástroje, napríklad pred niekoľkými rokmi bolo v kurze RVM. Teraz ho už skôr vytlačilo rbenv a existujú aj chruby a ruby-install.