Návod: ActionCable a real-time aktualizácia šablóny (Rails)

Väčšina článkov o ActionCable a WebSockets sa zameriava na aplikácie s četom a často sú obsiahle. Pozrime sa, naopak, na jednoduchý príklad: Ako „na diaľku“ aktualizovať stránku všetkým návštevníkom. Pomocou ActionCable a WebSockets. Poďme na to Toto chceme dosiahnúť: Používateľ 1 v prvom okne pridá nový záznam (alebo upraví, odstráni)…

čítať viac

Kopírovanie súboru na server cez scp

Ak potrebujem na Linux server skopírovať súbor, používam príkaz scp: scp ~/Downloads/production_2018-01-23_21-56-15_dump.sql.gz strankax_production:/home/ubuntu/ strankax_prod mám ako skratku serveri (o SSH skratkách píšem tu). Počas kopírovania vidím priebeh kopírovania poskytnutý príkazom: production_2018-01-23_21-56-15_dump.sql.gz 86%  178MB   180.5KB/s   02:39 ETA  

čítať viac

Ako nainštalovať aws-cli na macOS

AWS CLI je command line interface a umožňuje ovládať služby AWS bez prehliadača. Zapisujem si sem inštalačný návod, pre prípad, že by som chcel viac používať aws cli (zatiaľ používam na všetky úkony web rozhranie na adrese https://aws.amazon.com). Rýchly príklad, čo sa dá robiť pomocou AWS CLI: môžem napríklad z terminálu vytvoriť EC2 inštanciu alebo…

čítať viac