Ako nainštalovať aws-cli na macOS

AWS CLI je command line interface a umožňuje ovládať služby AWS bez prehliadača. Zapisujem si sem inštalačný návod, pre prípad, že by som chcel viac používať aws cli (zatiaľ používam na všetky úkony web rozhranie na adrese https://aws.amazon.com).

Rýchly príklad, čo sa dá robiť pomocou AWS CLI:

  • môžem napríklad z terminálu vytvoriť EC2 inštanciu
  • alebo vytvoriť RDS databázu, Security group, povolovať porty
  • alebo vytvoriť S3 bucket alebo urobiť sync, atď.

Inštalácia

Rýchly tip od alian a nemusíš čítať ďalej.
Ide to inštalovať aj rovno cez homebrew, stačí jediný príkaz:

brew install awscli

Ak ťa zaujíma oficiálny návod od AWS, ktorý používa Python a pip, čítaj ďalej.

Nainštalujem python (mám Homebrew):

$ brew install python3

Pridám do súboru ~/.bash_profile riadok:

export PATH=~/Library/Python/3.6/bin:$PATH

A reloadnem profil:

$ source ~/.bash_profile

Následne nainštalujem pip (niečo ako balíčkovací systém pre Python):

$ curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
$ python3 get-pip.py --user

A pomocou toho pip nainštalujem samotné AWS CLI:

$ pip3 install --user --upgrade awscli

HOTOVO. Ešte si môžem overiť, že je všetko v poriadku – pozriem verziu:

$ aws --version
aws-cli/1.11.107 Python/3.6.1

Kde pokračovať? Ďalším krokom je určite konfigurácia prístupov. Zaujala ma tiež podpora viacerých účtov s prepínačom --profile. Potom nasleduje už samotné používanie programu aws ale o tom nabudúce. Uvádzam iba základnú syntax príkazov:

aws <služba> <operácia>

Oficiálne inštalačné docs od Amazonu:

Uverejnené v AWS